BLACKOUT’04 – DRAPERY – VẢI CHẮN SÁNG

BLACKOUT đến từ Mỹ Năm phát minh – 2004 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, …   Mô tả – Mã : 801-09 hoặc 18009 / Trơn Kích thước – Khổ 137 cm hoặc … Xem Tiếp

BLACKOUT’10 – DRAPERY – VẢI CHẮN SÁNG

BLACKOUT đến từ Mỹ Năm phát minh – 2010 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, …   Mô tả – Mã : 801-07 hoặc 18007 / Trơn Kích thước – Khổ 279 cm … Xem Tiếp

BLACKOUT’99 – DRAPERY – VẢI CHẮN SÁNG

BLACKOUT đến từ Thái Lan Năm phát minh – 1999 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, …   Mô tả – Mã : 801-01 hoặc 18001 / Trơn Kích thước – Khổ 152 … Xem Tiếp

Call Now Button