DIMOUT’15 – DRAPERY – VẢI GIẢM SÁNG

DIMOUT’15 đến từ Thái Lan Năm phát minh – 2015 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, … Tính năng chắn nắng 80 % Mô tả – Mã : TDC1511 / Trơn Màu … Xem Tiếp

NIGHT FALL – DIMOUT – DRAPERY – VẢI GIẢM SÁNG

NIGHT FALL đến từ Thái Lan Năm phát minh – 2006 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, … Tính năng chắn nắng 80 %   Mô tả – Mã : 718/ Trơn Màu … Xem Tiếp

BLACKOUT’04 – DRAPERY – VẢI CHẮN SÁNG

BLACKOUT đến từ Mỹ Năm phát minh – 2004 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, …   Mô tả – Mã : 801-09 hoặc 18009 / Trơn Kích thước – Khổ 137 cm hoặc … Xem Tiếp

BLACKOUT’10 – DRAPERY – VẢI CHẮN SÁNG

BLACKOUT đến từ Mỹ Năm phát minh – 2010 Chuyên dùng – Vải May Màn, Vải Bọc Vách, Vải Làm Gối, Vải Trang Trí, …   Mô tả – Mã : 801-07 hoặc 18007 / Trơn Kích thước – Khổ 279 cm … Xem Tiếp

Call Now Button