GAUFRAGE – EMBOSSING – IN DẬP NỔI – WINDSOR – VẢI ĐA NĂNG

In hình nổi là một quá trình cơ học để tạo những mẫu hình hẹn hò tình yêu ở Pháp vào cuối thế kỷ 17. Thuở ban đầu là hình thức máy cán dùng băng rập nổi, để mẫu thiết … Xem Tiếp

GAUFRAGE – EMBOSSING – IN DẬP NỔI – WAFFLE – VẢI ĐA NĂNG

In hình nổi là một quá trình cơ học để tạo những mẫu hình hẹn hò tình yêu ở Pháp vào cuối thế kỷ 17. Thuở ban đầu là hình thức máy cán dùng băng rập nổi, để mẫu thiết … Xem Tiếp

GAUFRAGE – EMBOSSING – IN DẬP NỔI – STRIPE – VẢI ĐA NĂNG

In hình nổi là một quá trình cơ học để tạo những mẫu hình hẹn hò tình yêu ở Pháp vào cuối thế kỷ 17. Thuở ban đầu là hình thức máy cán dùng băng rập nổi, để mẫu thiết … Xem Tiếp

Call Now Button